Regulamin Voucherów

I. Warunki ogólne.

 1. Wydawcą Vouchera (zwanego dalej Wydawcą) jest Ważna Odważna Aleksandra Jaśkowiak, Hlonda 8c/45, 02-972 Warszawa, NIP: 9840200421, prowadząca sklep internetowy pod adresem: https://waznaodwazna.pl/sklep
 2. Zakup Vouchera jest możliwy poprzez sklep https://waznaodwazna.pl/
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera niezwłocznie po otrzymaniu płatności na zasadach opisanych w Regulaminie Sprzedaży
 4. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do zrealizowania usługi na jaką był wydany
 5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 6. Voucher nie łączy się z kodami rabatowymi.
 7. Okres ważności vouchera podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
 8. Niewykorzystanie vouchera podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności vouchera podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

II. Realizacja Vouchera

 1. Posiadacz Vouchera Podarunkowego może wykorzystać Voucher do realizacji usługi na jaką został wydany dany Voucher.
 2. Każdy Voucher wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Voucherze kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Aby wykorzystać Voucher należy skontaktować się z Wydawcą na adres kontakt@waznaodwazna.pl i ustalić indywidualnie termin realizacji.
 4. Termin zostaje ustalony, gdy obu stronom pasuje ten sam dzień i ta sama godzina realizacji usługi i jest to potwierdzone pisemnie.
 5. Sesję można przełożyć lub odwołać do 24h przed umówionym terminem realizacji.
 6. Niepojawienie się na sesji bez przełożenia lub odwołania zgodnie z pkt. II ppkt. 5 uznaje się za sesję zrealizowaną.
 7. Na adres mejlowy kupującego Vouchera dodatkowo zostanie wysłana wersja graficzna vouchera.
 8. Vouchery na pojedynczą sesję muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości. Vouchery na 5 sesji są do realizacji w ciągu 5 terminów. Wszystkie terminy muszą być zrealizowane w czasie ważności Vouchera.
 9. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 10. Zabrania się odsprzedawania voucherów podarunkowych osobom trzecim.

Regulamin Voucherów to fragment regulaminu sprzedaży, oznaczony jako §12 niniejszego regulaminu. Fragment ten jest oznaczony jako Regulamin Voucherów w celu uproszczenia czytelności dla konsumenta.