Zmiany dla przedsiębiorców w 2024!

Zmiany dla przedsiębiorców w 2024

Wpis gościnny. Autorka: Joanna Rułkowska z Prawo Mamy.

Rozmowy z Asią o tym jakie zmiany czekają przedsiębiorców w 2024 możesz posłuchać w formie podcastu na youtube i spotify.

Zmiana #1
Jak zmieniły się kwota minimalna, limit na NDG i duży ZUS

Działalność nierejestrowana:

Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca będzie wynosił – 3225 zł. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców podatnik nie musi rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 procent płacy minimalnej.

Aktualnie prowadząc działalność nierejestrowaną, można w 2024 roku zarobić nawet 38,4 tys. zł bez konieczności odprowadzania składek na ZUS. Trzeba jednak pamiętać, aby nie przekroczyć kwoty miesięcznego limitu.

UWAGA! W lipcu 2023 roku do Sejmu trafił jednak projekt zmieniający sposób liczenia limitu przychodu dla działalności nierejestrowanej. Obecnie ograniczenie to obowiązuje miesięcznie, jednak proponowana zmiana zakłada przeniesienie tego limitu na roczną podstawę. Nowy limit w skali całego roku miałby wynieść dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Jednak to co WAŻNE – na ten moment nie ma tej zmiany, nie ma też prac nad tym projektem. To był tylko pomysł przedwyborczy i należy poczekać na nowy projekt zmian w tym temacie.

Działalność gospodarcza:

Od 1 stycznia 2024 do 4242 zł wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeśli jesteś pracodawcą i masz pracowników zarabiających minimalną krajową konieczna jest zmiana umów zwiększająca to wynagrodzenie do obecnej stawki minimalnej.

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 4. wymiar czasu pracy,
 5. dzień rozpoczęcia pracy.

Warunki wynagrodzenia należy więc określić na piśmie.

Składki ZUS:

Zmiany dla przedsiębiorców czekają też w ZUSie. Składka ZUS w 2024 roku pójdzie w górę o blisko 13 proc., a tzw. Mały ZUS wzrośnie w 2024 roku dwa razy – łącznie o 20 proc. Zmiany w wysokości płacy minimalnej mają więc bezpośredni wpływ na przedsiębiorców, nawet tych, którzy nikogo nie zatrudniają.

Składka ZUS (tzw. Duży ZUS) na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców zależy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok (7824 zł brutto na rok 2024), czyli pośrednio także podwyżek płacy minimalnej, a nawet bezpośrednio od wysokości płacy minimalnej, jeśli korzystają oni z tzw. Małego ZUS-u.

Podstawa wysokości składek ZUS (Duży ZUS) dla przedsiębiorców to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku będzie to 4694,40 zł.

Składki ZUS w 2024 roku wyniosą natomiast łącznie 1600,27 zł (wzrost 0 12,8 proc. rok do roku):

 • Składki emerytalne (19,52 proc. podstawy wymiaru) – 916,35 zł;
 • Składki rentowe (8 proc. podstawy wymiaru) – 375,55 zł;
 • Składki chorobowe (2,45 proc. podstawy wymiaru) – 115,01 zł;
 • Składki wypadkowe (1,67 proc. podstawy wymiaru) – 78,40 zł;
 • Fundusz pracy (2,45 proc. podstawy wymiaru) – 115,01 zł.

Do tej kwoty należy doliczyć składkę zdrowotną w wysokości zależnej od wybranej formy opodatkowania.

Podstawę małego ZUS stanowi z kolei 30 proc. minimalnego  wynagrodzenia. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność muszą więc liczyć się z dwukrotną podwyżką, a Mały ZUS wzrośnie w 2024 roku o 20 proc.

Podstawy małego ZUS wyniosą 1272,60 zł od 1 stycznia i 1290 zł od 1 lipca. Składki ZUS za pierwsze półrocze 2024 roku – 402,65 zł, za drugie – 408,16 zł.

Czym jest mały ZUS plus i kto się może o niego ubiegać?

Dwa kluczowe warunki, które trzeba spełnić, żeby otrzymać ulgę, to:

 • twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł
 • prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Pamiętaj! Nie możesz opłacać składek Mały ZUS Plus:

 • w pierwszym roku prowadzenia działalności
 • jeśli spełniasz warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Ważne! Mały ZUS Plus możesz opłacać również wtedy, jeśli skorzystałeś wcześniej z Ulgi na start (chyba, że zrezygnujesz z korzystania z tego uprawnienia) oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak ustalić podstawę składek

Małego ZUS plus polega na tym, że wysokość podstawy składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy zależy od jego dochodów z działalności gospodarczej z poprzedniego roku kalendarzowego. Im niższy dochód, tym niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Wysokość składki za 2024 rok ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej uzyskany w 2023 roku.

Możesz skorzystać z kalkulatora ZUS do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00284

Polecamy też kontakt z doradcą podatkowym i/lub swoją księgową.

Zmiana #2
Czy powinniśmy zmienić politykę prywatności, RODO lub regulamin sprzedaży?

Od 1 stycznia 2023 r. w Polsce obowiązują zmiany wprowadzone przez Dyrektywę Omnibus, regulującą rynek e-commerce. Nowe przepisy eliminują fałszywe obniżki cen i wprowadzają definicje usług cyfrowych oraz towarów z elementami cyfrowymi. Zmiany te mają wpływ na obowiązki i treść regulaminów sklepów internetowych.

Natomiast przyjęto też w ostatnich miesiącach dwa akty prawne mające poprawić bezpieczeństwo użytkowników online:

 • Akt o rynkach cyfrowych (Rozporządzenie UE 2022/1925),
 • Akt o usługach cyfrowych (Rozporządzenie UE 2022/2065).

Digital Services Act (DSA) to kluczowy dokument, określany jako „Konstytucja Internetu” będzie obowiązywał od 17 lutego 2024 roku. Skupia się na ochronie małoletnich, zwalczaniu dezinformacji, wzmocnieniu pozycji użytkownika i ujednoliceniu przepisów dotyczących usług pośrednich w UE. Duże platformy internetowe z ponad 45 mln użytkowników są szczególnie objęte nowymi obowiązkami, mającymi na celu zwiększenie ochrony w przestrzeni wirtualnej.

Podmioty oferujące usługi pośrednictwa internetowego na jednolitym rynku europejskim, bez względu na lokalizację, są adresatami „Konstytucji Internetu”. DSA nakłada na nie nowe obowiązki, m.in. dotyczące systemu rekomendacji, ochrony małoletnich i procedur zgłaszania nielegalnych treści.

W związku z tymi zmianami, operatorzy platform internetowych muszą dostosować się do nowych regulacji, dbając o transparentność, bezpieczeństwo użytkowników i współpracę z organami państwowymi. Wprowadzone przepisy mają zwiększyć ochronę internautów i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w świecie online.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

Zmiana #3 KSeF

Krajowy System e-Faktur wprowadzony przez Ministerstwo Finansów to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Z informacji przekazywanych przez resort wynika, że ten, kto zdecyduje się wystawiać i przesyłać faktury przez Krajowy System e-Faktur (w skrócie nazywany KSeF), uzyska dodatkowe korzyści podatkowe.

Głównym celem KSeF jest centralizacja procesu rejestracji faktur w obrocie gospodarczym poprzez skierowanie ich do jednego centralnego miejsca. W ten sposób systemy fakturowania i księgowości będą połączone z KSeF, co umożliwi przesyłanie faktur sprzedaży przez ten system. Co więcej, system KSeF umożliwia również odbieranie faktur przez systemy księgowe, które już przeszły przez KSeF. Dodatkowo, KSeF posiada funkcję zarządzania uprawnieniami, co zapewnia odpowiednie zabezpieczenia dostępu do danych.

Ministerstwo Finansów najpierw proponuje dobrowolne przystąpienie przedsiębiorców do platformy KSeF stąd od stycznia 2022 roku do końca czerwca 2024 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jest dobrowolne. Termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF jest już pewny. Korzystanie z KSeF ma być obowiązkowe od:

 • 1 lipca 2024 roku – dla czynnych podatników VAT,
 • 1 stycznia 2025 roku – dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT (nievatowcy) w zakresie wystawiania faktur.

Zachęcamy do kontaktu z doradcą podatkowym i/lub księgową.

Więcej informacji znajdziesz na:

Zmiana #4
Mamy dzieci niepełnosprawnych

Jeśli rodzic lub opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne będzie chciał podjąć pracę nie utraci prawa do jego otrzymywania mimo podjęcia pracy. Przepisy nie precyzują w jakim wymiarze rodzic ma prawo podjąć pracę, jednak wskazuje się, że praca nie powinna wpływać na możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnościami.

Warto jednak wiedzieć, że podjęcie pracy wiąże się z pewnymi konsekwencjami, np. przejście na tzw. nowe przepisy- zgodnie z ich treścią świadczenie będzie przysługiwało rodzicowi tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Niepodjęcie pracy jest równoznaczne z pozostaniem w systemie, który obowiązuje obecnie i nie wprowadza ograniczenia wiekowego osoby, na którą pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne.

Aby pozostać w tym systemie konieczne będzie terminowe wnioskowanie o kolejne orzeczenia i utrzymywanie potrzeb dotyczących stałej i długotrwałej opieki lub pomocy, jaki i współudziału opiekuna w procesie leczenia edukacji i terapii lub wskazanie znacznego stopnia niepełnosprawności.

Więcej informacji znajdziesz w artykułach napisanym przez Aleksandrę Olszewską:

Zaproszenie do autorki

Jeśli chcesz w 2024 roku rozpocząć prowadzenie małego biznesu, ale nie wiesz od czego zacząć – pobierz bezpłatny fragment książki Biznes Mamy (ponad 40 stron) i dowiedz się na jakie kwestie prawne i księgowe zwrócić uwagę na starcie.

https://dzialalnoscbezrejestracji.pl/biznes-mamy-ebook/
Joanna Rułkowska. Ekspertka w temacie małych biznesów i pasjonatka praw kobiet. Prawniczka, specjalistka do spraw księgowości małych podmiotów gospodarczych oraz specjalistka do spraw przetwarzania danych osobowych (RODO). Autorka książki Biznes Mamy i programu wsparcia w postaci Akademii Małego Biznesu. Laureatka konkursu Kobieta E-commerce 2023 w kategorii Przedsiębiorcza Mama. Redaktor naczelna internetowych tygodników: Prawo Mamy i Działalność nierejestrowana.